اضافه کردن فروشگاه در سایت مجتمع ستاره قشم

قابل توجه بازدیدکنندگان: درج اطلاعات فروشگاه ها محدود به افرادی است که به عنوان مالک یا مستاجر در مجتمع ستاره قشم احراز هویت شده اند

با هدف معرفی فروشگاه های مجتمع ستاره قشم ، اطمینان بخشی خریداران محترم از اطلاعات درج شده و فراهم آوردن ارتباط سالم و موثر، متصدیان محترمی که اطلاعاتشان در سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 درج شده است می‌توانند با استفاده از راهنمای موجود نسبت به معرفی فروشگاه خود اقدام فرمایید.

آن دسته از متصدیانی ( مالک یا متساجر)  که امکان ورود به سیستم را ندارند به مدیریت مجتمع ستاره قشم مراجعه فرمایند تا دسترسی به واحد صنفی برای ایشان فعال گردد.

001 1 1024x1024 - نحوه درج فروشگاه در سایت
001 1 1024x1024 - نحوه درج فروشگاه در سایت
001 2 - نحوه درج فروشگاه در سایت
001 3 - نحوه درج فروشگاه در سایت
001 4 - نحوه درج فروشگاه در سایت
001 5 - نحوه درج فروشگاه در سایت