اضافه کردن فروشگاه در سایت مجتمع ستاره قشم

قابل توجه بازدیدکنندگان: درج اطلاعات فروشگاه ها محدود به افرادی است که به عنوان مالک یا مستاجر در مجتمع ستاره قشم احراز هویت شده اند

با هدف معرفی فروشگاه های مجتمع ستاره قشم ، اطمینان بخشی خریداران محترم از اطلاعات درج شده و فراهم آوردن ارتباط سالم و موثر، متصدیان محترمی که اطلاعاتشان در سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 درج شده است می‌توانند با استفاده از راهنمای موجود نسبت به معرفی فروشگاه خود اقدام فرمایید.

آن دسته از متصدیانی ( مالک یا متساجر)  که امکان ورود به سیستم را ندارند به مدیریت مجتمع ستاره قشم مراجعه فرمایند تا دسترسی به واحد صنفی برای ایشان فعال گردد.

فروشگاه های بازار ستاره قشم
بازار ستاره قشم ، نحوه ویرایش اطلاعات فروشگاه ، چاپ قشم مجری انحصاری تبلیغات
بازار ستاره قشم ، نحوه ویرایش اطلاعات فروشگاه ، چاپ قشم مجری انحصاری تبلیغات
بازار ستاره قشم ، نحوه ویرایش اطلاعات فروشگاه ، چاپ قشم مجری انحصاری تبلیغات
بازار ستاره قشم ، نحوه ویرایش اطلاعات فروشگاه ، چاپ قشم مجری انحصاری تبلیغات
بازار ستاره قشم ، نحوه ویرایش اطلاعات فروشگاه ، چاپ قشم مجری انحصاری تبلیغات